Es designa amb el nom de radioteràpia 4D qualsevol de les tècniques quan també es té en compte el moviment del tumor, no només durant el tractament sinó també durant la planificació. Per aconseguir-ho, el sistema TC d'adquisició d'imatges del pacient no només capta les imatges en un instant determinat sinó que s'adquireixen una sèrie d'imatges amb la zona de tractament en les diferents posicions que pot adoptar. En el sistema de planificació aquestes imatges es poden representar reproduint el moviment real del pacient.


Aquesta tècnica s'utilitza principalment per a lesions en els pulmons que tenen molta mobilitat i quan l'estat del pacient ho permet.


A l'Institut IMOR s'utilitza en la modalitat de “GATING”, que consisteix a irradiar el tumor només quan es troba en una determinada posició, de manera que s'evita irradiar els teixits sans.

radioterapia 4D

Institut IMOR
C/ Escoles Pias nº 81
08017 Barcelona imor@imor.org
+34 93 253 16 70

L'Institut IMOR, Institut Mèdic d'Onco-Radioteràpia , ha estat guardonat per l'American Brachytherapy Society amb el premi Judith Sittconsiderat el guardó més important del món, per la sevadestacada contribució al tractament conservador del càncer de pròstata i a la millora continuada de la qualitat de vida dels pacients que el pateixen.

american brachyterapy logo imor


generalitat
bcn tutrismelogos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor