La braquiteràpia HDR (alta taxa de dosi) per al càncer de pròstata s'utilitza habitualment en combinació amb tractament de radioteràpia externa conformacional i/o hormonoteràpia. També es pot utilitzar com a tractament de rescat per a aquells casos en què el tumor ha recidivat després d'una prostatectomia radical, radioteràpia externa o implant de llavors.
En tractaments de mama s'utilitza com a complement de sobreimpressió (boost) després de fer tractament de radioteràpia externa o com a tractament exclusiu en determinats casos.
Aquesta tècnica també es pot utilitzar en tractaments ginecològics i altres localitzacions.

Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192 Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192
Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192 Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192
Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192 Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192
Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192 Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor