La tècnica de Radioteràpia intraoperatòria consisteix a fer el tractament de radioteràpia en el llit quirúrgic, en el mateix quiròfan, just després d'haver fet la tumorectomia de la lesió corresponent.

L'equip de radioteràpia intraoperatòria de l'Institut IMOR és un accelerador en miniatura, conformat per un equip de raigs X molt pràctic i versàtil que permet impartir un tractament complet de radioteràpia en una única fracció. Com que és un equip que actua de forma intraoperatòria, aquesta tècnica també s'anomena braquiteràpia electrònica.

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor