Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Title Image

Transparència

Home  /  Transparència

La Fundació d’Investigació IMOR és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització dels fins d’interès general previstes en aquests estatuts.

És per això, que anem deixar a la seva disposició els documents corresponents als Estatuts, els Comptes anuals i la Memòria anual per a baixar i lliure consulta.

Estatuts de la Fundació

Fes clic a la imatge per consultar

descarga document

Comptes anuals

Fes clic a la imatge per consultar

descarga document

Memòria simplificada 2020

Fes clic a la imatge per consultar

descarga document

Dades de Contacte i Composició de la Fundació

ADRECES DE CORREU POSTAL I ELECTRÒNIC:

  • Adreça postal: C/Escoles Pies, 81-bajos; 08017 Barcelona
  • Correu electrònic: imor@imor.org

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L’EQUIP DIRECTIU.

La composició de l’òrgan de govern es regula a l’art. 15è, 16è i 17è dels estatuts socials de la Fundació. Actualment, el Patronat està format per tres membres que es relacionen a continuació i als qui se’ls ha atorgat poders, les facultats de les quals consten a l’escriptura amb nº de Protocol 2.445, abans citada:

  • President: BENJAMIN GUIX I MELCIOR, amb DNI nº 46.110.448-W.
  • Secretària: Mª ISABEL LOZANO FERNÀNDEZ, amb DNI nº 50.807.044-K.
  • Vocal: SANTIAGO DE TORRES I SANAHUJA, amb DNI nº 46.107.885-S.

Així mateix, la Fundació té com apoderada mercantil a la Sra. MARIA ANGELES TAPIA SOLER, amb DNI nº 35.024.460-Z, amb les facultats que es relacionen al propi poder i que es corresponen a les pròpies del Comitè Executiu del Patronat. El poder mercantil es va elevar a públic mitjançant escriptura notarial de data 15/09/2005, atorgada davant del Notari de Barcelona, en Miguel Ángel Campo Güerri, amb nº 3.933 del seu protocol.

ESTRUCTURA DIRECTIVA I DE GOVERN.

El Patronat està integrat per TRES MEMBRES.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA..

L’estructura organitzativa es troba definida als articles 15è, 16è i 17è dels estatuts socials de la Fundació, a través del seu Patronat com a òrgan de govern, de 3 membres, ja relacionats

RESULTAT DE LES ACTIVITATS ACOMPLERTES: la Fundació no ha tingut activitat durant l’exercici 2020.

WEB: https://imor.org/cat/fundacio/

EMAIL Notificacions: drguix@imor.org