Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Title Image

الجراحةالإشعاعيةالتجسيمية الجزيئية بدونإطار

Home  /  العلاجالإشعاعيالخارجي  /  الجراحةالإشعاعيةالتجسيمية الجزيئية بدونإطار

الجراحةالإشعاعيةالتجسيمية الجزيئية تسمحبإعطاءجرعةأعلىمنالإشعاعفي الأجزاء المصابة في الدماغفيجلساتقليلةجداً،والحفاظبشكل أكبر علىالشكل ووظيفةالخلاياالطبيعيةالمجاورة. يتمتنفيذذلكعنطريقإعطاءجرعةلكلجزءغيرقادرعلىإنتاجإصاباتفي الأنسجةالسليمةولكنتتراكمالجرعة فيالأنسجةالمصابة،وبالتالي يتمتجنبحدوثمضاعفاتأوتعقيدات. ويتم إجراء ذلك بشكلرئيسيعندماتكونالإصابةقريبةجدامنالهياكلالحساسةخصوصاًجذعالدماغوالأعصابالبصرية،والتصلباتأوالغدةالنخامية.

تعطى كلجلسةعلاجبتقنيةالعلاج الإشعاعي ذو الكثافة المتغيرةIMRT،والتيلا تشكلها فقط في حقلالإشعاعولكنأيضاًتتخذ شكل الورمبدقةالأشعةتحتالحمراء،ولكن أيضاًكثافةالإشعاعفيكلحقل متغيرمع اتخاذه خصائص تشريحيةللورموالهياكلالعادية .

يستخدم معهدإيمورللتثبيت أقنعةملدنه حرارياً تحافظ علىوضعدقيق لإجراءالعلاج. وللسيطرةعلىهذاالوضعيُستخدمكاميراتالأشعةتحتالحمراءالتيتكشفعنتغييراتالوضعبنسبةأدنىمن 1 ملمو/أوتتجاوزأعشارالثواني.