Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Title Image

قسم الفيزياءالطبيةوالوقايةمنالإشعاعات

Home  /  قسم الفيزياءالطبيةوالوقايةمنالإشعاعات

إن قسمالفيزياءالطبيةوالحمايةمنالإشعاعاتSFMyPR) ) هو المسؤول عنضمانحسنسيرالعملفيانتاجمعداتالأشعةالمؤينةوكذلكالمعداتالمساعدة. لذلكيستخدممجموعةمتنوعةمنأجهزةالكشفعنالإشعاع:مانيكاناتروبوتية 3Dالتيتحللحزمالإشعاعات،قوالب كاشفات،غرفالتأين،الخ…

واحدةمنأهموظائفقسمالفيزياءالطبيةوالحمايةمنالإشعاعاتهيالتخطيطوقياسالجرعاتالعلاجيةلكلمريض،لذلكيوجدأجهزةالتصويرالمقطعيالافتراضيةللعلاج المخططين3D و4Dوأجهزة التحققمنالعلاج،الخ …

هذا القسم مسؤول عنضمانسلامةوحمايةمرضانامنالإشعاع،وكذلكسلامة وحماية الموظفينوعامةالناسوالبيئة.لهذا،يتم منبينأمورأخرى،إجراءمراجعاتدوريةلكلمنوحداتالمعالجةوفرقالتحقق،لاستيفاءتطبيقالقانونوالسماح بعمليات التفتيشمنقبلالسلطاتالمختصة.

 

يتم فيجميعالمناطقالحفاظعلىالأنظمةوالإجراءات المتبعة في اللوائحوالتوصياتالصادرةعنالجمعياتالمهنيةوالمؤسساتالمرموقةالوطنيةوالدولية.