Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Title Image

العلاجالإشعاعيموجهبالصورة (IGRT)

Home  /  العلاجالإشعاعيالخارجي  /  العلاجالإشعاعيموجهبالصورة (IGRT)

بفضلالمعداتالمتطورةللعلاجالإشعاعيالموجودةفي وقتنا الحالي،أصبحنا قادرينعلىإعطاء علاجاتمعقدة للغايةودقيقة. حيثأنالجسمالبشريليسدقيقاًتماماً،وهناكحركاتفسيولوجيةطبيعيةجداًفيجميعأعضاءالجسم.هذاالتباينفيوضعيةكلعضويحدمندقةالعلاجالمعطى،وينتجعنهعددامنالشكوكوالأخطاء. ولتعويضهذا يجبعليناتوسيعهامشمجالاتالعلاج،وهومايعنيحتماتلويث المزيدمنالأنسجةالطبيعيةبالإشعاع،منتجةبذلكالمزيدمنالآثارالجانبية،وتزيد خطرالمضاعفاتعلىالمدىالطويل.

وللحدمنهذهالشكوكوتقليلهوامشمجالاتالعلاجيتماستخدامالعلاجالإشعاعيالموجهبالصورةIGRT حيث أن ما يميز هذاالأسلوبمنالعلاجهوأنه من مرور الوقتيوضع على راس جدولالعلاجاتوقبلتنفيذجلسةالعلاج المختصة،يتمالتحققمنوضعالعضوالمرادعلاجهمعالأعضاءالسليمةالمجاورةوتتم المقارنةمعالوضعالنظريالتيينبغيأنتكونعليه.فإذاكانهذاصحيحاً،نطمئنإلىأنالعلاجيتم تنفيذ بشكل ناجحونباشر بالجلسة المتماثلة. إذاكنانرىأنالوضعغيرصحيح،وهناكنزوحمن 1 ملمأوأكثر من ذلك،يقوم النظام بتحليل الحركاتالحاليةوالتحركاتالموجودةفيجدولالعلاجوالتييجبالقيامبهاللتعويض عنها. وبمجردالقيامبذلك،نجدأنالوضعالجديدهوالصحيح،ونشرع في إجراءالجزءالمقرر.

 

معالعلاجالإشعاعيالموجهبالصورة (IGRT) نصبح على يقين بأن العلاجقد تم تنفيذه حيثما يجب وأنالأعضاءالسليمة المجاورةالتيلمتصاب بالتلوث الإشعاعيهيبالفعلخارجحقولالإشعاعات. والميزةالكبرىهيأننا قد قطعنا الشك باليقين عملياً،انه يجب ترك هامش سلامةحولالعضوالذييتمعلاجهكحدأدنى،وبالتاليفإنهتمتقليلكميةالأنسجةالسليمةالمعرضة بتلوث الإشعاع إلىحدكبير،وتم تحسينالقدرةعلىتحملالعلاجوالحدمنوتيرةوشدةالآثارالجانبية.