tratamiento oncológico

Localitzacions • Cap i coll

 • Mama

 • Pròstata

  (Més informació)

 • Pulmó i vies respiratòries

 • Bufeta

 • Recte

 • Ginecològics

 • Os i parts toves

 • Aparell digestiu

 • Pell

 • Sistema nerviós

L'Institut IMOR

L'Institut IMOR, Institut Mèdic d'Onco-Radioteràpia, és un centre monogràfic i obert, dedicat a l'atenció del pacient oncològic, la missió principal del qual és prestar una assistència personalitzada al pacient i posar al seu abast els mitjans tècnics més avançats del moment.

L'Institut IMOR va iniciar la seva activitat el 1999, i des d'aleshores ha atès més de 6.000 pacients i ha fet més de 3.000 tractaments de braquiteràpia.

Tècniques

Al nostre centre s'ofereixen les més modernes tècniques terapèutiques amb radiacions ionitzants, pròpies de l'especialitat d'Oncologia Radioteràpica:

· Radioteràpia externa, mitjançant acceleradors lineals amb capacitat per dur a terme una àmplia varietat de tècniques:


· Radioteràpia intraoperatòria.

· Braquiteràpia d'alta taxa de dosi HDR.

· Braquiteràpia mitjançant fonts radioactives encapsulades.


L'Institut IMOR també ofereix altres serveis a través de la Fundació IMOR.

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor