La Radioteràpia externa consisteix en el tractament mitjançant l'ús de raigs d'alta energia produïts per un accelerador lineal i que des de l'exterior del cos es dirigeixen de forma precisa cap al tumor. A fi de minimitzar els possibles danys als teixits adjacents, es calculen combinacions d'un o diversos feixos, amb diferents entrades en el cos, i generalment es fan sessions de radioteràpia de forma ambulatòria que es poden perllongar durant diverses setmanes.

En funció del cas, les tècniques utilitzades poden ser:

radioterapia externa radioterapia externa dosis
radioterapia externa Barcelona radioterapia externa paciente
radioterapia externa general radioterapia externa cirugia
radioterapia externa tejidos radioterapia externa tumor
radioterapia externa tratamiento radioterapia externa cancer
radioterapia externa medicos radioterapia externa salud
radioterapia externa efectos radioterapia externa cura
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor