Per al tractament de tumors oculars s'utilitzen unes lents de contacte radioactives anomenades aplicadors que s'insereixen i es fixen en el globus ocular durant uns dies mentre es du a terme el tractament.


L'aplicador utilitzat i la durada del tractament dependrà de les característiques del tumor.

Braquiteràpia oftàlmica amb aplicadors RU-106 o llavors de I-125 Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192
Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192 Braquiteràpia HDR amb font d'Ir-192

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor