La VMAT és una forma d'IMRT en què la dosi de radiació se subministra al tumor mitjançant el gir continuat de 360º de la unitat de tractament.


La distribució de la dosi es va dipositant de forma precisa, modelant-se i adaptant-se a la forma del tumor. Les sessions poden contenir un o diversos arcs per al tractament i aturar-se i posar-se en marxa en angles determinats.


Aquesta forma de tractament requereix que els acceleradors compleixin unes determinades i exigents especificacions tècniques, com disposar de taxes de dosis altes (velocitat a la qual lliura la dosi), un rigorós control de les velocitats de gir de l'accelerador i de moviment de les làmines, etc.


A la pràctica, aquesta tècnica permet fer els tractaments de forma molt ràpida en comparació amb altres tècniques; un gir complet. El tractament amb un únic arc de 360º es pot fer en menys de 2 minuts.

Arcoterapia volumétrica de intesidad modulada

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor