L'SBRT és similar a la radiocirurgia però aplicada a petits tumors a qualsevol localització anatòmica fora del cap.

Aquesta tècnica requereix un bon sistema d'immobilització i també un control d'aquesta immobilització per poder subministrar dosis altes en molt poques sessions. Les dosis subministrades solen ser d'entre 5 i 20 Gy per sessió i d'1 a 7 sessions. Se sol combinar amb la tècnica d' IMRT o VMAT .

Radiocirugía extracraneal

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor