La radiocirurgia estereotàctica fraccionada permet administrar una dosi encara més gran de radiació a les lesions cerebrals, en molt poques sessions, preservant al màxim l'estructura i funció de les cèl·lules normals veïnes. S'efectua administrant una dosi per fracció que és incapaç de produir lesions en els teixits sans però s'acumula en els teixits patològics, amb la qual cosa s'evita l'aparició de seqüeles o complicacions. S'efectua, principalment, quan la lesió està molt a prop d'estructures especialment crítiques, com el tronc del cervell, els nervis òptics, el quiasma o la glàndula de la hipòfisi.


Cada sessió de tractament s'administra amb la tècnica d'IMRT, en què no només la forma del camp d'irradiació s'adapta a la forma del tumor amb una precisió submil·limètrica sinó que, a més, la intensitat del feix d'irradiació a cada camp és variable i s'adapta a les característiques anatòmiques del tumor i de les estructures normals.


L'Institut IMOR utilitza, per a la immobilització, màscares termoplàstiques que mantenen la posició precisa per a la realització del tractament. Per al control d'aquesta posició s'utilitza un sistema de càmeres infraroges que detecten canvis de la posició inferiors a 1 mm i/o que superen les dècimes de segons.

Radocirugía estereotáxica fraccionada

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor