L'IMRT (radioteràpia d'intensitat modulada) és una forma de radioteràpia externa d'alta precisió en què la dosi de radiació administrada per cadascun dels feixos no és uniforme, sinó que està modulada de forma tridimensional per administrar una dosi més alta al tumor alhora que es redueix al mínim l'exposició a la radiació dels teixits sans circumdants.


Atès que amb l'IMRT la porció de dosi en el teixit normal respecte a la del tumor és molt baixa, és possible administrar dosis de radiació més elevades i eficaces al tumor amb menys efectes secundaris que amb les tècniques de radioteràpia convencional. L'IMRT redueix la toxicitat de tractament.


Actualment, l'IMRT s'utilitza per tractar tumors de cap i coll, de pròstata, de mama, de pulmó i del sistema nerviós central. A més, també s'utilitza en tumors ginecològics, hepàtics, limfomes i sarcomes. L'IMRT és també útil per tractar els tumors infantils.

Radioterapia de intensidad modulada

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor