L'Institut IMOR


L'Institut IMOR tracta d'oferir un alt nivell de qualitat i el grau més elevat de benestar al pacient, però res de tot això es podria dur a terme sense un personal compromès i conscient de la importància que cada persona té en la tasca que fa. Tant els metges com el personal d'infermeria, administració i serveis, tècnics i físics tracten de ser el màxim de rigorosos en l'execució de les seves tasques.

La infraestructura i organització de l'Institut IMOR permeten una interrelació àgil i fluïda entre tot el personal, la qual cosa repercuteix positivament en el tractament particular i l'atenció personalitzada de cada pacient.

Cada persona està convenientment capacitada i acreditada, com no podria ser d'una altra manera, per a la realització de la tasca que té encomanada. Periòdicament es fan cursos de formació continuada tant interns com externs.

Professionals Professionals
Professionals Professionals
Professionals Professionals
Professionals Professionals

L'Institut IMOR disposa d'un equip assistencial altament qualificat, les últimes tecnologies en equips de radioteràpia i braquiteràpia i una organització dirigida a l'atenció personalitzada del pacient oncològic.logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor