Guardons

La Fundació IMOR, Institut Mèdic d'Onco-Radioteràpia, ha estat guardonada per l'American Brachytherapy Society (ABS), (Societat Americana de Braquiteràpia) amb el Premi Judith Sitt, considerat el guardó mundial més important, per la seva destacada contribució al tractament conservador del càncer de pròstata i a la millora continuada de la qualitat de vida dels pacients que el pateixen. El premi va ser lliurat a Toronto al Professor Benjamín Guix, que va pronunciar una conferència sobre el Tractament del càncer de pròstata de risc intermedi o elevat mitjançant radioteràpia d'intensitat modulada (IMRT) i braquiteràpia.

“Un dels avantatges de la radioteràpia intraoperatòria és que evita que quedin cèl·lules tumorals que puguin proliferar quan la ferida va cicatritzant”.

El Doctor Benjamín Guix, director de la Fundació IMOR , entrevistat per La Vanguardia Salud, explica els avantatges de la radioteràpia intraoperatòria per a càncer de mama.descarregar arxiu


La braquiteràpia de pròstata és efectiva gairebé en el 100% dels casos.

El diagnòstic precoç millora el pronòstic i el tractament és més agraït, més efectiu i amb menys efectes secundaris.descarregar arxiu

La braquiteràpia, millor que la cirurgia en el càncer de pròstata.

Un estudi espanyol publicat a l'International Journal Radiation Oncology-Biology-Physics, en què ha participat la Fundació IMOR, Institut Mèdic d'Onco-Radioteràpia de Barcelona, conclou que els pacients amb càncer de pròstata localitzat de risc baix mantenen una millor qualitat de vida en ser tractats amb braquiteràpia que amb cirurgia o radioteràpia sola, i que la braquiteràpia combinada amb radioteràpia IMRT ofereix la millor qualitat de vida en els pacients amb càncer de pròstata localitzat de risc intermedi o elevat.


descarregar arxiu

“En el càncer de pròstata hem aconseguit resultats espectaculars”

En una entrevista a El Periódico Universal, el Doctor Benjamín Guix, director de la Fundació IMOR, Institut Mèdic d'Onco-Radioteràpia de Barcelona, explica els progressos experimentats en la radioteràpia i la braquiteràpia que avui dia permeten curar la gran majoria dels pacients amb tumors.descarregar arxiu

Els pacients d'edat avançada amb càncer de pròstata que són tractats de forma activa presenten una evolució molt millor que els que segueixen conducta expectant o tractaments poc eficaços. L'article descriu que els pacients de més de 75 anys que són tractats de forma activa (braquiteràpia o radioteràpia) del seu càncer de pròstata en lloc d'efectuar el seguiment de la progressió de la malaltia, tenen un risc de morir per qualsevol causa de només un terç en comparació amb els pacients que no reben tractament.

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor