El Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica (SFMiPR) s'encarrega de vetllar pel funcionament adequat dels equips productors de radiacions ionitzants així com dels equips auxiliars. Per fer-ho utilitza una gran varietat de detectors de radiació: maniquins 3D robotitzats que permeten analitzar els feixos de radiació, matrius de detectors, càmeres d'ionització, etc.
Una de les funcions més importants que té l'SFM i PR és la de fer la planificació i dosimetria dels tractaments de cadascun dels nostres pacients, i per fer-ho disposa de simuladors virtuals dels tractaments, planificadors 3D i 4D, equips de verificació dels tractaments, etc.

És l'encarregat de vetllar per la seguretat i protecció radiològica dels nostres pacients, treballadors, públic en general i medi ambient. Per fer-ho, entre altres coses, es duen a terme revisions periòdiques tant de les unitats de tractament com dels equips de verificació, es compleix i es fa complir la legislació vigent i s'atenen les inspeccions de les autoritats competents.
En tots els àmbits es tracta de mantenir actualitzats els protocols i procediments seguint la normativa aplicable i les recomanacions d'associacions professionals i entitats tant nacionals com internacionals de reconegut prestigi.


física médica física médica investigación
física médica control física médica hospital
física médica diagnóstico física médica instituto
física médica oncólogo física médica barcelona
física médica radio física médica clínica
física médica pionera física médica profesional
física médica radioterapia física médica tratamiento
física médica cancer física médica salud

logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor