Radioteràpia 4D


Es designa amb el nom de radioteràpia 4D qualsevol de les tècniques quan també es té en compte el moviment del tumor, no només durant el tractament sinó també durant la planificació. Per aconseguir-ho, el sistema TC d'adquisició d'imatges del pacient no només capta les imatges en un instant determinat sinó que s'adquireixen una sèrie d'imatges amb la zona de tractament en les diferents posicions que pot adoptar. En el sistema de planificació aquestes imatges es poden representar reproduint el moviment real del pacient.


Aquesta tècnica s'utilitza principalment per a lesions en els pulmons que tenen molta mobilitat i quan l'estat del pacient ho permet.


A l'Institut IMOR s'utilitza en la modalitat de “GATING”, que consisteix a irradiar el tumor només quan es troba en una determinada posició, de manera que s'evita irradiar els teixits sans.
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor