La radioteràpia 3D


Es basa en l'ús d'imatges del pacient obtingudes d'un equip de TC en la mateixa posició en què es farà el tractament. Les imatges obtingudes es reconstrueixen en tres dimensions (3D). Potents ordinadors simulen el tractament i proposen la combinació de feixos adequada per a cada localització i introdueixen les dosis establertes pels metges per al tractament adient del pacient. Aquests ordinadors, amb el conjunt de programes associats, s'anomenen planificadors i realitzen complexos algoritmes per calcular la distribució dosimètrica que es representa tridimensionalment a les pantalles dels ordinadors. Com a resultat s'obté l'anomenat Informe dosimètric, on, entre altres aspectes, hi apareixen els paràmetres de col·locació de les unitats de tractament així com les dosis en els diferents òrgans de risc i les unitats de monitor (UM) que ha d'impartir l'equip per a l'execució del tractament.
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor
logos mutuas imor