CENTRE ESPECIALITZAT EN TRACTAMENTS
DE RADIOTERÀPIA EXTERNA I BRAQUITERÀPIA.